Pomiary Georadarem
UK
Polska

Metoda georadarowa (GPR) opiera się na obserwacji odbić fal z krótkich impulsów elektromagnetycznych. Impulsy te są transmitowane do nawierzchni bądź w głąb materiału, a następnie odbijają się od granic materiałów lub elementów takich jak np: zbrojenie, infrastruktura podziemna lub puste przestrzenie). Odbite fale są rejestrowane przez odbiornik.

 

Czasy trwania pomiędzy każdym prześwietlaniem i odbitym sygnałem są zapisane wraz z odległością pomiędzy skanami tak aby zapewnić ciągłość przekrojów nawierzchni lub struktury materiału umożliwiając szybką ocenę grubości i stanu technicznego na dużych obszarach.

 

Poprzez ocenę amplitudy, fazy i rozproszenia sygnału możliwe jest określenie grubości materiału i zmian w rodzaju konstrukcji. W wielu przypadkach możliwe jest oznaczenie spękań i zmian w zagęszczeniu materiału, połączeń międzywarstwowych oraz względnej wilgotności.

Atlas Global Technology Polska Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12/434

30-415 Kraków, Poland

Tel. +48 12 443 14 78

Fax. +48 12 443 14 79

Mob. +48 784 984 440 (1)

Mob. +48 784 161 181 (2)

Email: info@AtlasGTL.com

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Atlas Global Technology Ltd.

Kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia zabronione.