Badania Nośności Nawierzchni
UK
Polska

Ugięciomierz Dynamiczny FWD/HWD jest podstawową oraz powszechnie akceptowaną metodą oznaczania własności fizycznych oraz mechanicznych nawierzchni.

 

Dane uzyskane w trakcie pomiarów pozwalają na wyznaczenie następujących parametrów nawierzchni:

 

  • Modułu sztywności sprężystej E
  • Trwałości zmęczeniowej
  • Warstwy krytycznej
  • Grubość nakładki wzmacniającej
  • Współczynnika PCN dla nawierzchni lotniskowych
  • Współczynnika przenoszenia obciążenia (płyty betonowe)
  • Sezonowego zróżnicowania nośności nawierzchni
  • Wpływu temperatury na nośność nawierzchni

 

Zastosowanie obejmuje między innymi, drogi, autostrady, porty lotnicze, lotniska wojskowe, nabrzeża portowe, centra logistyczne oraz drogi kolejowe. Ugięciomierz Dynamiczny FWD/HWD, zaprojektowano z myślą o odtworzeniu obciążenia dynamicznego wywołanego kołem pojazdu w trakcie eksploatacji nawierzchni.

Atlas Global Technology Polska Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12/434

30-415 Kraków, Poland

Tel. +48 12 443 14 78

Fax. +48 12 443 14 79

Mob. +48 784 984 440 (1)

Mob. +48 784 161 181 (2)

Email: info@AtlasGTL.com

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Atlas Global Technology Ltd.

Kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia zabronione.