Badania
UK
Polska

Georadar (GPR) – metoda badania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz lotniskowych, pozwalająca na nie-inwazyjne oznaczanie grubości poszczególnych warstw konstrukcji.

 

Badanie metodą georadarową, między innymi pozwala na szybkie uzyskanie dokładnej i ciągłej informacji odnośnie grubości warstw nawierzchni bez potrzeby zmiany organizacji ruchu. Pomiar odbywa się z szybkością dozwoloną dla pojazdów samochodowych, bez względu na długość odcinka, rodzaju mierzonych warstw oraz istniejących warunków atmosferycznych.

 

Pomiar georadarem w połączeniu z pomiarem Ugięciomierzem Dynamicznym FWD, zapewnia dokładną ocenę stanu technicznego nawierzchni.

Ugięciomierz Dynamiczny FWD/HWD wywołuje dynamiczne obciążenie, poprzez zrzucenie znanej masy na system sprężyn, umocowanych na płycie pomiarowej.

 

Powyższy system pozwala na uzyskanie kształtu pulsu w formie sinusoidalnej.

 

Pomiar aparatem FWD/HWD symuluje rzeczywiste obciążenie kołem pojazdu. Uzyskana czasza ugięcia nawierzchni zostaje dokładnie wyznaczona poprzez pomiar maksymalnego ugięcia nawierzchni pod punktem centralnym płyty pomiarowej, oraz przez pozostałe ugięcia mierzone w wyznaczonych odległościach od osi płyty pomiarowej.

Dynamiczne obciążenie jest zależne od interakcji pomiędzy urządzeniem a badaną nawierzchnia, zatem obciążenie to jest mierzone za pomocą czujnika siły.

 

Powyższa technologia znajduje zastosowanie w większości badań stanu technicznego nawierzchni.

Ocena wizualna nawierzchni pozwalająca na klasyfikację stanu technicznego nawierzchni

 

Dobrze opracowane oraz wiarygodne dane oceny wizualnej nawierzchni stanowią istotny czynnik właściwej oceny uszkodzeń nawierzchni sztywnych oraz podatnych.

Regularna obserwacja nawierzchni pozwala na monitorowanie stanu technicznego oraz postępujących uszkodzeń.

 

Powyższe stanowi istotną informację dla jednostek utrzymujących oraz Projektantów. Dane o stanie technicznym oraz uprzednich działaniach naprawczych (łaty, spękania), pozwalają na planowanie stosownych zabiegów naprawczych.

 

Odwiercanie próbek w nawierzchni jest jedną z metod oznaczenia rodzaju oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcji. Oprócz grubości warstw, rdzenie odwiertów umożliwiają wizualną ocenę jakości oraz rodzaju materiałów zastosowanych w konstrukcji nawierzchni.

 

W celu ograniczenia ilości odwiertów i związanych z nimi kosztów stosuje się rozpoznanie georadarem – GPR. Metoda ta nie wymaga zmiany organizacji ruchu, oraz nie ma wpływu na bezpieczeństwo ruchu pojazdów.

Atlas Global Technology Polska Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12/434

30-415 Kraków, Poland

Tel. +48 12 443 14 78

Fax. +48 12 443 14 79

Mob. +48 784 984 440 (1)

Mob. +48 784 161 181 (2)

Email: info@AtlasGTL.com

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Atlas Global Technology Ltd.

Kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia zabronione.