Usługi
UK
Polska

Atlas oferuje doradztwo techniczne w zakresie:

 

 • Oceny stanu technicznego nawierzchni
 • Pomiary ugięć FWD/HWD
 • Georadar
 • Sondowanie podłoża
 • Projektowania nowych
 • Projektowania oraz zabiegów wzmacniającychdla użytkowanych nawierzchni
 • Studiów wykonalności, mechanistycznego projektowania nakładek wzmacniających, nadzoru technologicznego
 • Technologii materiałowych

 

 

 

 

 

 • Zastosowanie materiałów technicznie oraz ekonomicznie uzasadnionych, zastosowanie recyklingu
 • Ekspertyz technicznych
 • Ocena przedwcześnie zniszczonych nawierzchni wszelkiego typu wraz z podaniem przyczyn uszkodzeń propozycja rozwiązań naprawczych.Pomiar współczynnika PCN (Pavement Condition Number)
 • Ocenę wizualną stanu technicznego nawierzchni
 • lotniskowych PCI (Pavement Condition Index)

 

 

Atlas Global Technology Polska Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12/434

30-415 Kraków, Poland

Tel. +48 12 443 14 78

Fax. +48 12 443 14 79

Mob. +48 784 984 440 (1)

Mob. +48 784 161 181 (2)

Email: info@AtlasGTL.com

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Atlas Global Technology Ltd.

Kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia zabronione.