Konsulting w zakresie Nawierzchni
UK
Polska

Wzrost natężenia ruchu w każdym przedziale rynku transportowego powoduje przyspieszone zużywanie się związanej z nim infrastruktury. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na rozwiązania efektywne ekonomicznie, szczególnie w zakresie utrzymania jak i wzmacniania nawierzchni.

 

Atlas oferuje doradztwo techniczne w zakresie:

 

  • Oceny stanu technicznego nawierzchni
  • Projektowania nowych oraz zabiegów wzmacniających użytkowanych nawierzchni
  • Technologii materiałowych
  • Ekspertyz technicznych

 

Wykonanie zabiegów utrzymaniowych nawierzchni we właściwym czasie ma na celu optymalne wykorzystania środków finansowych przez inwestora. Jest to poparte odpowiednio ukierunkowanymi badaniami nawierzchni wskazującymi na wybór stosownych metod utrzymaniowych.

 

Nasza firma oferuje badania, doradztwo techniczne oraz ekspertyzy dla nawierzchni o różnym przeznaczeniu.

 

Atlas Global Technology Polska Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12/434

30-415 Kraków, Poland

Tel. +48 12 443 14 78

Fax. +48 12 443 14 79

Mob. +48 784 984 440 (1)

Mob. +48 784 161 181 (2)

Email: info@AtlasGTL.com

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Atlas Global Technology Ltd.

Kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia zabronione.