Lotniska
UK
Polska

Wykonanie badań i pomiarów na nawierzchniach lotnisk w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla planowania przyszłych inwestycji z zakresu utrzymania oraz dla optymalnego wykorzystania środków finansowych. Personel naszej firmy posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie badań i doradztwa pozwalające na rozwiązywanie większości problemów związanymi z nawierzchniami lotniskowymi.

 

Nasza firma oferuje następujące usługi dla lotnisk cywilnych oraz wojskowych:

 

  • Ocena stanu technicznego nawierzchni oraz wyznaczanie wskaźnika PCN
  • Projektowanie utrzymania nawierzchni
  • Projektowanie konstrukcji nawierzchni o specjalnych parametrach
  • Dobór materiałów oraz technologii wykonania nawierzchni
  • Oceny stanu nawierzchni, metodą Pavement Condition Index (PCI)

 

 

Atlas Global Technology Polska Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12/434

30-415 Kraków, Poland

Tel. +48 12 443 14 78

Fax. +48 12 443 14 79

Mob. +48 784 984 440 (1)

Mob. +48 784 161 181 (2)

Email: info@AtlasGTL.com

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Atlas Global Technology Ltd.

Kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia zabronione.